Aydınlatmanın Amacı https://forwardie.com alan adlı internet sitesi (“Website”) vasıtasıyla işlenen kişisel veriler hakkında ilgili kişilerin bilgilendirilmesi
Veri Sorumlusunun Kimliği Kazımdirik, 372/10. Sk. No:49, 35100 Bornova/İzmir adresi merkezli, İzmir Ticaret Sicili’ne 207954 ticaret sicil numarasıyla kayıtlı Forwardie Lojistik Anonim Şirketi (“Forwardie”)
Veri İşleme İlkelerimiz
  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
1. İşlem Güvenliği Kategorisinde İşlenen Kişisel Veriler
Veri Türü İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi Veri Aktarımı
IP Adresi Ziyaretçi Ziyaretçiler’in Websitesi‘ne erişim sağladıkları cihazın tanımlanabilmesi 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Yer Sağlayıcı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, Trafik Bilgisi tanımının kapsamında yer alan IP Adresi verisini işlememizin zorunlu olması Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla, otomatik Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ile ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTİK”) ’nun talep etmesi halinde BTİK ile; veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır.
2. Diğer Kategorisinde İşlenen Kişisel Veriler
Veri Türü İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi Veri Aktarımı
Çerezler Ziyaretçi Websitesi’nde geçirilen süre ve bu süredeki faaliyetlerinin analiz edilerek Website’nin kullanımını ve işlevselliğini geliştirmek, Website gezinme deneyimini artırmak için Website verimliliği ve Ziyaretçi memnuniyetinin analiz edilebilmesi kapsamında özel hayat gizliliğinizi ihlal etmeyecek ölçüde meşru menfaatimiz için Çerez kullanmamızın zorunlu olması Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla, otomatik Bu konudaki aydınlatılmış açık rızanıza bağlı olarak çerezin analiz edilebilmesi amacıyla, kullanılan çerezin türüne göre Google Analytics ile ve veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak amacıyla Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır.

Yukarıda sizinle paylaşmış olduğumuz bilgilere ilişkin olarak her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinizin 30 gün içerisinde ve ek bir işlem gerektirmediği halde ücretsiz olarak sonuçlandırılacağını bilmenizi isteriz.

Talebi İletebileceğiniz Kanallar info@forwardie.com
Kazımdirik, 372/10. Sk. No:49, 35100 Bornova/İzmir
Kişisel Verilerinize İlişkin Bize İletebileceğiniz Talepler (Haklarınız) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme
Kişisel verilerinizin amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
Eksik/yanlış işleme halinde düzeltilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme
Kişisel verilerin silinmesini/yok edilmesini ve aktarılan üçüncü kişilerin durumdan haberdar edilmesini isteme
Otomatik sistemlerce yapılan analiz sonucu aleyhte çıkan sonuca itiraz etme
Kanuna aykırı işleme durumunda ortaya çıkan zararın giderilmesini isteme